Seminář ekonomické argumentace

 FHS UK, letní semestr 2012/13, pátek 11.00-12.20, 6021

 Ing. Miroslav Svoboda
Úvodní informace O co jde v tomto semináři?
Co máte udělat na každý týden 1. Přečtěte si materiály na níže uvedené téma. (Všechna (i zde nezmíněná) témata a materiály k nim najdete na stránce http://nb.vse.cz/~svobodam/
  2. Vypracujte shrnutí povinných materiálů a pošlete je do odevzdávárny SIS (najdete to pod odkazem "grupíček"):
    - nejpozději dva dny před konáním semináře (do středeční půlnoci),
    - o rozsahu 1800-3600 znaků,
    - shrnutím míním nezaujaté shrnutí hlavních myšlenek daných textů. Jeho účelem je vykázat, že z nich umíte vybrat podstatné informace.
  3. Připravte si svoje vystoupení - pozor, budete přednášet lidem, kteří daný text četli, tak je musíte zaujmout něčím navíc. Součástí vystoupení je i uvedení nejméně 3 zdrojů, z nichž jste čerpali, přičemž vždy aspoň jeden z nich by měl být akademický (nejlépe článek z nějaké odborné databáze - UK je má předplacené).
  4. Vypracujte shrnutí svého vystoupení a pošlete je do odevzdávárny SIS:
    - nejpozději dva dny před konáním semináře,
    - o rozsahu 1800-3600 znaků.
  Poznámka ke všem  referátům ještě jednou: nezapomeňte, že ten text budou mít všichni přečtený. Takže nemůžete mluvit přímo a jen o něm. Referát musí především říkat něco navíc. Proto vám u každého tématu píši návodné otázky, které vás snad nasměrují, když nebudete vůbec vědět.
Hodnocení Svůj bodový stav najdete v tomto souboru.
Harmonogram 1. Úvodní seznámení s náplní předmětu
 
2. Ekonomický styl myšlení
Předepsané texty (najdete zde):
- Levitt, Steven D. - Dubner, Steven J.: Špekonomie aneb Freakonomics. Kap. 1: Co mají společného učitelé a zápasníci sumó?
- Paul Heyne: Ekonomický styl myšlení, kapitola 1 (věnujte se i některým otázkám k diskusi na konci kapitoly)
Pár návodných otázek k referátu:
Jaké otázky ve vás texty vzbudily? Je v nich vidět ekonomická metoda? Jakou metodou přesně používá Levitt? Uměli byste ji použít i někde jinde? Nebo ekonomie pracuje spíš jinými metodami? Co je tedy pro vás "ekonomická metoda"?  Hrají si ty dva texty do noty, nebo hovoří každý o něčem jiném? Jak byste vyřešili Heyneho otázky na konci kapitoly? Hodil by se ten Levittův text jako inspirace při psaní bakalářské práce? Napadají vás nějaké podobné příklady, jako jsou zde popsané? Znáte Stevena Levitta? Kdo to je, co ještě napsal? Atd. atp.
Ne aby váš referát měl podobu výkladu o životě a díle Stevena Levitta nebo Paula Heyneho, tak jsem to určitě nemyslel...
 
3. Ekonomická metoda - na příkladu tématu Zásahy státu do cen
Předepsaný text (najdete zde): Svoboda, M.: Ekonomická analýza uplatňování veřejného zájmu v ČR a EU v sektoru cukr–cukrovka
Pár návodných otázek k referátu:
Jakou metodu používá tento článek? Dá se srovnat s tím, co jste četli minulý týden? Je spíš toto metoda, která je vhodná pro bakalářskou práci, nebo byste si tuhle nevybrali? Najděte na internetu, v databázích nějakou podobnou práci a řekněte nám o ní. O čem byste touto metodou psali vy? Souhlasíte se závěry článku, nebo máte jiný názor? Nepoužívá článek ekonomickou metodu špatně? Je regulace cukerního trhu důležitou oblastí zemědělské politiky EU? Nebo je to podružná záležitost? Jaké jsou principy společné zemědělské politiky? Co jsou dobré informační zdroje v této oblasti? Chránili byste vy osobně zemědělce, nebo byste zde zrušili všechny regulace? A měli byste na to nějaké ekonomické argumenty? Zkuste se inspirovat na stránkách mého jiného semináře.
 
4. Ochrana hospodářské soutěže
Předepsaný text (najdete zde):
- Dominick Armentano: Proč odstranit protimonopolní zákonodárství, kap. 2 a 3
 
5. Mezinárodní obchod
Předepsané texty (najdete zde):
- Dan Šťastný: Vliv teoretické ekonomie na hospodářskou politiku: případ protekcionismu
- Vystoupení Stevena Landsburga na Fox News (YouTube)
- Matěj Šustr: Krugman protekcionista (zde najdete pár pěkných odkazů, které vás navedou dál; dávám to sem kvůli Paulu Krugmanovi, který je v současnosti ve světe velmi citovaným ekonomem)
Pár návodných otázek k referátu:
Je vůbec nějaký argument, proč omezovat obchod mezi příslušníky různých států? (Jistěže ano...) Zaměřte svůj referát na tuto otázku a pojměte svůj referát jako obhajobu protekcionismu (nebo aspoň některých jeho forem). A k tomu se jako diskutující naopak připravte tak, abyste mohli referujícího pěkně zkritizovat... Mimochodem, doufám, že si přečtete nějaké aktuální články, resp. zprávy o protekcionismu - sílí teď kvůli krizi? Nebo je to jen strašák?
 
6. Chudoba a globalizace
Předepsané texty (najdete zde):
- Rozhovor "For God's Sake, Please Stop the Aid!" (část přeložená do češtiny: "Probůh, přestaňte prosím vás s tou pomocí!")
- Polemika Miroslav Svoboda vs. Jiří Silný: Je správné odpustit dluhy zemím třetího světa?
- Dan Šťastný: Na obranu levné (i dětské) pracovní síly
- Časopis Revoluční marxismus č. 13 (Socialistické organizace pracujících) (konkrétně články Značkový fetišismus a sweatshopy; Udržitelná chudoba? – G8, nevládní organizace a úlevy dluhů)
Instrukce k referátu:
Na základě četby (hlavně dalších článků) zaujměte nějaký jasný postoj k otázkám a problémům chudoby a globalizace a svůj referát pojměte jako komplexní obhajobu tohoto stanoviska. Bude to vaše přednáška, kde vyložíte svoje mínění, a to nejlépe včetně doporučení, co by podle vás státy (vlády) a občané měli nebo naopak neměli dělat.
 
7. Životní prostředí
Předepsané texty (najdete zde):
- Bjorn Lomborg: Climate change can wait. World health can't
- Tereza Urbanová: Sázka Juliana Simona s Paulem Ehrlichem
- Steven E. Landsburg: Save the Earth in Six Hard Questions (What Al Gore doesn't understand about climate change)
- Václav Klaus: Ekonomie a globální oteplování
- Václav Klaus: Pár slov k povinnosti diskontovat budoucnost
- Lidové noviny: Ekologové koupili les v Bílých Karpatech
- Rush Limbaugh: Je mi líto, ale naše planeta není křehká
- Pavel Chalupníček: Když lidstvu hrozilo globální ochlazování...
Instrukce k referátu:
Vyberte si, zda se chcete ve svém referátu věnovat speciálně problému globálních změn klimatu, nebo obecně ochraně životního prostředí.Nechť má referát tuto strukturu: začněte tím, jaké bylo vaše původní mínění v této věci, potom uveďte, čím váš postoj obohatily (pokud vůbec) přečtené texty, a na závěr uveďte, jaký je váš současný postoj a hlavní důvody, proč jej zastáváte.
Obecná poznámka, abyste chápali, kam každý týden směřuji: Každé téma, které na semináři probíráme, se dá v zásadě zasadit do tohoto rámce: 1) Máte nějaké cíle (např. chránit životní prostředí). 2) Máte nějakou předběžnou představu o tom, jak se to dělá (dosahování těch cílů). 3) Tato předběžná představa je většinou představou o nějaké státní regulaci. 4) Já vám předkládám materiály, které tvrdí, že někdy k požadovaným výsledkům vede účinněji, levněji a bez tolika negativních průvodních jevů takové společenské uspořádání, které je postaveno na soukromém vlastnictví a minimální státní regulaci. Možná ne žádné regulaci, ale každopádně jiné regulaci, než jaká je dnes. 5) Vy se s těmito názory musíte nějak kriticky vyrovnat. To znamená, že pokud v budoucnu budete něco tvrdit (a samozřejmě to nemusí být v souladu s mnou předloženými materiály), budete se opírat už jen o věcné argumenty, a nikdy ne o předsudky, zvyk či nedostatek představivosti.
Takže jak je tomu u životního prostředí? Jsou pro životní prostředí lepší státní zásahy, nebo by mu lépe prospěla funkční vlastnická práva? A kdybychom po státu chtěli, aby tuto oblast reguloval, jaké nástroje má použít? Existuje problém vyčerpatelných zdrojů? Rozumíte pojmu "externality" a víte, co ekonomové v souvislosti s nimi doporučují? A co globální změny klimatu? Přinesou víc špatného, nebo víc dobrého? (Dá se to spočítat?) A pokud špatného, lze proti tomu něco dělat? A pokud lze, jak nákladné to bude a jakých efektů se dosáhne? A co by se s týmiž zdroji dalo dokázat, kdybychom je věnovali na něco jiného? Atd. atp.
A jako obvykle: víte, že vaši posluchači již znají 8 výše uvedených odkazů. Neopakujte jim, co znají, nýbrž obohaťte je o svůj úhel pohledu nebo o nové informace k tomuto tématu! Plus nezapomeňte říci aspoň 3 další zdroje, z nichž jste čerpali.
 
8. Veřejná volba a byrokracie (=9. týden - prosím vkládejte soubory do správné odevzdávárny!)
Předepsané texty (najdete zde):
- Mises, L.: Byrokracie, konkrétně podkapitoly I.3, 1.4, II.2, II.3, II.4 a II.2
- Frank, Robert H. a Bernanke, Ben S.: Ekonomie, kap. 15 Veřejné statky a daně
- Robert Holman a kol.: Dějiny ekonomického myšlení, kap. 19 Škola veřejné volby
Instrukce k referátu:
Bylo by jistě naivní domnívat se, že veřejný sektor automaticky bude fungovat. Ale není to spíš tak, že veřejný sektor bude automaticky fungovat špatně? A že pokud chceme, aby někde zasáhl stát, musíme počítat s tím, že to s sebou nese spoustu negativních efektů?
Jaký máte na to názor? Můžeme tedy někde chtít po státu, aby prosazoval veřejný zájem? Anebo jinak: jaká "pravidla hry" vymyslet, aby veřejný sektor fungoval co nejméně špatně? Jak třeba zatočit s korupcí? Znáte recepty politických stran? Jaký vy byste měli recept?
A jako obvykle: víte, že vaši posluchači již znají výše uvedené odkazy. Neopakujte jim, co znají, nýbrž obohaťte je o svůj úhel pohledu nebo o nové informace k tomuto tématu! Plus nezapomeňte říci aspoň 3 další zdroje, z nichž jste čerpali.
 
9. Vzdělání(=10. týden - prosím vkládejte soubory do správné odevzdávárny!)
Předepsané texty (najdete zde):
- Tereza Urbanová (ed.): Vzdělání; konkrétně si vyberte čtyři texty. Na ně také napište shrnutí (poslední dobou někteří zapomínají psát jednoduché, nezaujaté shrnutí obsahu předepsaných textů).
Instrukce k referátu:
Dokážete si představit školství bez jakýchkoli zásahů státu? Pokuste se o to ve svém vystoupení a pokuste se také nalézt uspokojivé odpovědi na všechny námitky, které by se proti takovému konceptu daly vznést. Pro jistotu zopakuji: váš referát bude obhajobou školství bez zásahů státu. Právě proto, že s tím většina z nás nebude souhlasit, se musíte pokusit takto referát vystavět, i kdybyste se tomu vnitřně vzpírali... :-) O to plodněji budeme moci diskutovat po zbytek hodiny.
 
10. Svobodné bankovnictví(=11. týden - prosím vkládejte soubory do správné odevzdávárny!)
Předepsané texty (najdete zde):
- Murray Rothbard: Počátky centrálního bankovnictví
- Alan Greenspan: Zlato a ekonomická svoboda
- Jörg Guido Hülsmann: Liberální měnová reforma – koncept
Instrukce k referátu:
Peníze jsou klíčem k pochopení makroekonomických vztahů. Jak fungují dnes? A jak by mohly fungovat? Podporujete myšlenku, že peníze by měly být kryty nějakou komoditou? Podporujete myšlenku, že by stát měl zrušit centrální banku? Podporujete myšlenku, že lidé by měli mít možnost platit čímkoli, co si zvolí? Podporujete myšlenku... Jsem zvědav na vaše referáty. A opět nezapomeňte uvést, z jakých jiných než jen předepsaných zdrojů jste čerpali.
 
11. Hospodářský cyklus(=12. týden - prosím vkládejte soubory do správné odevzdávárny!)
Předepsaný text (najdete zde):
- Ludwig von Mises: Lidské jednání, kap. XX. Úrok, úvěrová expanze a hospodářský cyklus (především část 1. až 7.)
Instrukce k referátu:
Nejdůležitější pro mne je, abyste pochopili princip fungování hospodářského cyklu. Předkládám vám materiály na jednu konkrétní teorii - teorii rakouské ekonomické školy. Nijak se nebráním tomu, když váš referát bude polemikou s touto teorií - když se tedy seznámíte i s jinými teoriemi a vyložíte nám je. Klíčové ale je, abyste pochopili tuto teorii. Když k ní ovšem budete mít otázky, bude to jenom dobře. (Nevykládejte ale při svém referátu tuto teorii, zaměřte se na něco jiného.)
 
12. Anarchokapitalismus(=13. týden - prosím vkládejte soubory do správné odevzdávárny!)
Předepsaný text (najdete zde):
- Hoppe, H. H.: Soukromé poskytování obrany. In: Šíma, J. (ed.): Právo a obrana jako zboží na trhu
Instrukce k referátu:
Vzhledem k tomu, že pravděpodobně naprostou většinu toho, co přečtete (myslím teď včetně toho, co si najdete navíc), budou mít přečteno i ostatní, nezaměřujte se ve svém referátu na vysvětlování principu anarchokapitalismu. Proveďte rovnou jeho věcnou kritiku - tedy nikoli reflexi toho, co vám je na tom proti srsti, nebo co nedokážete skousnout, nýbrž rozbor fungování anarchokapitalismu a jeho slabých míst. Je anarchokapitalismus tím institucionálním uspořádáním, které je logickým vyústěním uvažování o fungování trhu? Lze vědecky obhájit jeho fungování? Nebo existují vědecké argumenty proti možnosti jeho fungování? A co spravedlnost? Případně si můžete položit otázku: jak by mohla vypadat reforma vstříc anarchokapitalismu? Nestačilo by snad jen několik drobných legislativních změn? Atd.
  Všechna (i zde nezmíněná) témata a materiály k nim najdete na stránce http://nb.vse.cz/~svobodam/.