Ekonomický seminářpříprava k ekonomickému atestu

Ing. Miroslav Svoboda (svobodam@vse.cz)

FHS UK, zimní semestr 2006, čtvrtek 10.00-11.35 5022


O co jde v tomto semináři?

Harmonogram našeho kursu:

Termín "Atest skládá" Téma a vytvořené materiály Body
12. 10. 2006 Anna Lejsalová 3 Ekonomie státních zásahů: ceny a cla 19
19. 10. 2006 Oľga Mederlyová 10 Co je vidět a co není vidět (hospodářská politika vlády a její dlouhodobé účinky) 19
26. 10. 2006 Jakub Horáček 2 Význam intelektuálního názorového klimatu v hospodářské politice. Krize 30. let a její vliv a vývoj ekonomického myšlení a hospodářské politiky. 19
2. 11. 2006 Anna Přikrylová 4 Úloha vlády v tržní ekonomice 21
9. 11. 2006 Matěj Pomahač 9 Rovnost a svoboda 20
16. 11. 2006 Milan Vlček Antropologie 6 Rituály 16
23. 11. 2006 Tomáš Kala 7 Institucionální ekonomie 18
30. 11. 2006 Vanda Kašová 8 Ekonomie veřejné volby, politika a byrokracie 20
7. 12. 2006 Elena Kovalčíková 6 Daně, přerozdělování a sociální stát 21
14. 12. 2006   Probírání testů z ekonomie
21. 12. 2006 Zuzana Procházková 5 Peníze, měnový systém a měnová politika 18
4. 1. 2007 Klára Jalůvková 1 Základní principy tržní ekonomiky 21
11. 1. 2007   Závěrečný písemný test