O co jde v "Ekonomickém semináři - nácviku psaní a obhajoby odborné práce"


Co vám tento seminář dá:

Jak tento seminář probíhá:

Co musíte splnit pro získání kreditů: