Požadavky na konspekt z důležité knihy

 (a způsob, jak u mne úspěšně absolvovat program DK/IB)

 Ing. Miroslav Svoboda
   
Rozdíl mezi referátem a konspektem Podle mého mínění, referát je volnější útvar, kdy nemusíte ctít úplně strukturu knihy, nýbrž si vybíráte jen podstatné věci, abyste je přednesli ve struktuře, v jaké se vám to v hlavě složilo. Zato konspekt přináší ještě jiné informace. Konspekt má především sloužit jako text, který vám stručně připomene v hlavě celou knihu, až za několik let nebudete vůbec vědět, o co šlo. Má pomáhat v situaci, kdy vám ještě nestojí za to, sahat přímo po příslušné knize.
Formální náležitosti 1. Není pro mne podstatné, zda zvolíte podobu souvislého textu (na způsob referátu), nebo na způsob výpisků bude psát v jednotlivých bodech. Hlavně když vyhovíte obsahovým náležitostem.
  2. Práce by měla obsahovat kompletní bibliografické údaje. Vždy musí obsahovat přinejmenším jméno autora, název, rok a místo vydání, jméno překladatele. Některé knihy totiž vycházejí v různých vydáních, která se mohou lišit.
  3. Konspekt často (je-li to vhodné) obsahuje citáty z knihy. Pak zde musí být uvedeno i číslo příslušné stránky. Někdy je dobré poznamenat si číslo stránky u významné myšlenky, i když ji zrovna necitujete doslova. Citáty musejí být v uvozovkách, nebo kurzívou.
  4. Aby konspekt plnil svoji základní funkci, nesmí být příliš dlouhý. A dále, musí mít jasnou strukturu, aby se čtenář okamžitě orientoval, aby bylo jasné, kde končí jedna pasáž a začíná druhá, odkud kam se jde. Tedy je nutno rozumně členit text na odstavce, používat nadpisy, odrážky apod.
Obsahové náležitosti Obsah konspektu je určen jeho výše uvedenou funkcí. To mimo jiné znamená:
  1. Konspekt si nevšímá podružností, aby nebyl dlouhý a nepřehledný. Soustředí se na to, srozumitelně připomenout, oč v knize běží.
  2. Není nezbytné sledovat osnovu knihy, lze ji vyložit po svém. Přece je však nutné zmínit aspoň krátce, z jakých částí se kniha skládá, co je tématem jednotlivých kapitol, odkud a kam autor míří.
  3. Nejhorší způsob psaní konspektu je přepsat výpisky činěné během čtení, aniž by prošly kritickým výběrem a přeskupením.
  4. Vlastní mínění o knize či autorovi není dominantou konspektu, přesto ale v něm nesmí chybět.
  5. Z textu musí být zřejmé, co je míněním vaším, co míněním autora a co případně míněním někoho dalšího, např. autora předmluvy.
Rozdíl mezi konspektem a výpisky Ze všeho výše uvedeného onen rozdíl jasně vyplývá, ale pro jistotu to ještě jednou shrnu:
  1. Výpisky jsou postupnou reprodukcí všech důležitých myšlenek knihy. Jejich délka závisí na potřebě a chuti jejich autora. Konspekt naproti tomu nesmí být dlouhý; stručně připomíná celou knihu, oč v ní především běží, její hlavní příběh.
  2. Výpisky sledují strukturu knihy. Konspekt nemusí, a často je i lépe, když tak nečiní.
  3. Výpisky mají být psány v bodech. Konspekt může být v bodech, nebo v celých větách.
  4. Konspekt musí obsahovat vlastní mínění, vlastní poznámky svého autora.
Principy mého hodnocení Zde je postup toho, jak u mne kurs DK/IB probíhá:
  1. Konspekt odevzdáte do http://moodle.fhs.cuni.cz.
  2. Pokud váš konspekt bude obsahovat jednu z následujících pěti závad, pak vám konspekt vrátím a vy jste přišli o jeden pokus (do SIS vám zapíšu čtyřku). Nechápejte to jako zbytečné "pruzení", ale bez těchto minimálních náležitostí vám konspekt opravdu nepřijmu.
Patero závad konspektu:
   a) nebude obsahovat vaše jméno a studentské identifikační číslo,
   b) nebude obsahovat bibliografické údaje knihy,
   c) nebude uvádět citáty kurzívou, nebo uvozovkami (všimněte si slůvka "nebo" - toto slovo nemá význam "a zároveň"...),
   d) bude kratší nebo delší než limit znaků uvedený dole na této stránce (znaky si ve starém Wordu či v OpenOffice Writeru spočtete volbou Nástroje - Počet slov, ve novém Wordu volbou Revize - Počet slov),
   e) nebude obsahovat vaše vlastní mínění, vlastní poznámky.

Pokud váš konspekt takto nevyhoví, máte samozřejmě možnost ho odevzdat znovu. Ale už máte na získání dobré známky jen dva pokusy (podle studijního řádu máte v každém předmětu nárok na tři pokusy).

  3. Až přijmu váš konspekt, napíšu vám do Moodle svoje slovní hodnocení, pozvánku na kolokvium a téma úvahy, kterou mi před kolokviem vypracujete a pošlete. Úvaha musí mít rozsah celkem 1800-3600 znaků včetně mezer.
  4. Kolokvium probíhá jako pohovor nad knihou a nad vaší úvahou.
  5. Jakou si pak vysloužíte známku:
    Jednička
znamená, že práce je mimořádně dobrá, ale jako taková může být použita pouze v 10 % všech atestací.
    Dvojka je běžná, většinová známka za uspokojující referát a kolokvium.
    Trojka znamená, že referát nebo kolokvium za moc nestály, student ale nějakou práci odvedl, takže si zaslouží dostat svoje dva kredity.
    Čtyřku musím podle nařízení dávat ve všech těchto případech:
        a) Student neudělal vůbec nic. (Přesněji, pak student dostane hodnocení "="- ale pak si již nebude tuto knihu moci v příštím semestru zapsat.)
        b) Student napsal referát, pozval jsem ho ke kolokviu, ale on už nepřišel.
        c) Student referát udělal špatně a ani u kolokvia si to nenapravil, takže si nezaslouží atestaci.
  Věřím, že takto přesně vypsaná pravidla oceníte - dopředu totiž u mne víte, do čeho jdete.
Znakový limit Počet znaků konspektu by se měl pohybovat mezi 7000 až 10000 znaky na každých 100 stran knihy. A to včetně mezer. Pro jistotu níže uvádím, jaká tedy má být celková délka konspektu pro jednotlivé knihy:
 
  • Armentano-Proč odstranit antimonopolní zákonodárství? 8540-12200
  • Bastiat - Co je vidět a co není vidět a jiné práce 12670-18100
  • Hayek - Kontrarevoluce vědy 14840-21200
  • Hayek - Právo, zákonodárství a svoboda 29050-41500
  • Kirzner - Jak fungují trhy 6300-9000
  • Rothbard - Ekonomie státních zásahů 31010-44300
  • Rothbard - Peníze v rukou státu aneb Jak vláda zničila naše peníze 10080-14400
  • Šíma - Evropské sjednocování:O hledání evropské identity a zneužití myšlenky Evropy bez hranic 10500-15000
  • Šíma - Právo a obrana jako zboží na trhu 7840-11200
  • Šíma - Trh v čase a prostoru 7000-10000