Podobenka  Rozcestník Miroslava Svobody
 
pro studenty Univerzity Karlovy a Vysoké školy ekonomické
 Kontakt a konzultační hodiny: Informační systém VŠE
 Informace o mně: Katedra ekonomie NF VŠE
   
Předměty VŠE 55F101 "Ekonomická propedeutika" (internetová stránka mého bloku přednášek / internetová stránka bloku hospodářské politiky a dějin)
  5EN304 "Diskusní seminář"
              (co to je a proč mám na to chodit?) (internetové stránky semináře)
  5EN303 "Organizace trhů a odvětví" (internetová stránka k mým cvičením)
Předměty FHS "Prolegomena ke studiu ekonomie" (povinný předmět pro všechny studenty prvního ročníku)
  "Seminář ekonomické argumentace"
              (co to je a proč mám na to chodit?) (internetové stránky semináře)
  "Ekonomický seminář – nácvik psaní a obhajoby odborné práce"
              (co to je a proč mám na to chodit?) (internetové stránky semináře)
  "Ekonomický seminář – příprava k ekonomickému atestu"
              (co to je a proč mám na to chodit?) (internetové stránky semináře)
  Program "Důležité knihy"
              Seznam důležitých knih, které opravuji
              Jak si představuji konspekt z důležité knihy
   
Jazykový koutek Podívejte se na časté chyby, které máte ve svých písemných pracích
   
Vybrané texty (přehled mojí odborné publikační činnosti je k nalezení zde)
  Fenomenologie jako základ ekonomické metody. Politická ekonomie, 3/2014
  Curiosity of Pay-Per-Bid Auctions: Evidence from Bonus.cz Auction Site. (Spoluautor Petr Bocák.) Prague Economic Papers, 3/2013
  Povinné přilby jsou nebezpečné, Hospodářské noviny, 11. 3. 2013 (text před redakčními úpravami)
  Dluhy kola neroztočí, Hospodářské noviny, 21. 11. 2012 (text před redakčními úpravami)
  Case for Economic Phenomenology: Horizon Theory of Self, vystoupení na Prague Conference on Political Economy, 26. 10. 2012
  Prohibice je spíše gesto než skutečné řešení, Mladá fronta Dnes, 19. 9. 2012 (text před zkrácením a redakčními úpravami)
  Vystřízlivění. Narazí prorůstová politika na ekonomickou realitu?, Mladá fronta Dnes, 5. 5. 2012 (text před redakčními úpravami)
  Zaveďte školné. Hned!, Lidové noviny, 23. 3. 2012 (text před redakčními úpravami)
  Co je podle vědců za silným státem? Infekce, Studentský list, březen 2012 (text před redakčními úpravami)
  Dluhy k bohatství. Ale jen pro někoho, Mladá fronta Dnes, 29. 12. 2011 (text před redakčními úpravami, včetně errat)
  Růst HDP a mužský orgán, Lidové noviny, 28. 7. 2011 (text před redakčními úpravami)
  Jak financovat český sport?, Lidové noviny, 2. 6. 2011 (text před redakčními úpravami)
  Němci definitivně končí s jádrem. Co to znamená pro Čechy?, Mladá fronta Dnes, 31. 5. 2011 (text před redakčními úpravami)
  Věci veřejné a týrání dětí, Lidové noviny, 19. 5. 2011 (text před redakčními úpravami)
  Some comments on economic theory of action, vystoupení na Prague Conference on Political Economy, 26. 3. 2011
  Nesmysly autorských práv, Lidové noviny, 10. 3. 2011 (text před redakčními úpravami)
  Kdo zpochybní sčítání lidu?, Lidové noviny, 3. 3. 2011 (text před redakčními úpravami)
  Čeká nás konec vědy?, Lidové noviny, 31. 12. 2010 (text před redakčními úpravami)
  Depeše, Čína a vítězství kapitalismu?, Lidové noviny, 9. 12. 2010 (text před redakčními úpravami)
  Zápisné aneb Chytrá horákyně, Lidové noviny, 27. 10. 2010 (text před redakčními úpravami)
  Měnová válka?, MF Dnes, 9. 10. 2010 (text před redakčními úpravami)
  Čeští poslanci: pětka z ekonomie, MF Dnes, 11. 12. 2009 (text před redakčními úpravami)
  Dubaj padá. Kdo bude další? Čína?, MF Dnes, 1. 12. 2009 (text před redakčními úpravami)
  ...ale když nezačneme splácet, bankrot přijde, MF Dnes, 16. 10. 2009 (text před redakčními úpravami)
  Veřejné finance jsou do šrotu, MF Dnes, 10. 9. 2009 (text před redakčními úpravami)
  Tak jsme na konci krize, nebo ne?, MF Dnes, 14. 8. 2009 (text před redakčními úpravami)
  History and Troubles of Consumer Surplus, Prague Economic Papers, 3/2008
  Krize nekrize, utrácíme vesele dál, MF Dnes, 12. 12. 2008 (text před redakčními úpravami)
  Krize v kostce, MF Dnes, 7. 10. 2008 (text před redakčními úpravami)
  Selhání jedné vyhlášky, Dnes, 27. 6. 2008 (text před redakčními úpravami)
  Ekonomická analýza uplatňování veřejného zájmu v ČR a EU v sektoru cukr–cukrovka, Acta Oeconomica Pragensia 6/2003 (text před redakčními úpravami)
  Čert ví proč aneb Uměním proti centrální bance, Terra Libera 4/2003
  Polemika Miroslav Svoboda vs. Jiří Silný: Je správné odpustit dluhy zemím třetího světa?, Literární noviny 16. 12. 2002 (text před redakčními úpravami)
  Povodně ekonomice nepomohou, Lidové noviny, 6. 9. 2002 (text před redakčními úpravami)
  Pojem fundamentální nejistoty v postkeynesovské ekonomické teorii, diplomová práce, 2002
  Tři hříchy Martina Potůčka, Lidové noviny, 8. 6. 2002 (text před redakčními úpravami)
  Svoboda jako možnost volby, březen 2002
  Smyšlené tendenční reakce na článek Davida Lipky Stát, spravedlnost a intelektuálové, Terra Libera 10/2001
  Možnosti měnové regulace z pohledu postkeynesovské ekonomie, Politická ekonomie 6/2001 (text před redakčními úpravami)
  Několik poznámek k evidenci a důvěře, E-logos – Electronic Journal for Philosophy [online], 2000
  Pravda o jest, prosinec 1999
  Provinění, potrestání, smrt a omyl, Lidové noviny, 27. 2. 1996